Công trình Làng Du Lịch Tre Việt

24-05-2017

Chủ Đầu Tư: Làng Du Lịch Tre Việt

Địa điểm thi công: Ấp Phước Lương, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công trình được xây dựng vào giai đoạn từ cuối năm 2014 đến giữa năm 2015.

Các hạng mục thi công bao gồm: hồ bơi trên cạn, hồ bơi giữa sông, nhà nổi trên sông, nhà chồi nghỉ dưỡng.