Công trình Hồ bơi Gia đình ở Thảo Điền Q2

05-06-2017

Địa điểm thi công: Thảo Điền, Quận 2, TPHCM.

Công trình được xây dựng vào giai đoạn cuối năm 2016.