Công trình Hồ bơi Gia Đình ở Quận 2

06-06-2017

Địa điểm thi công: Quận 2, TPHCM

Công trình được xây dựng vào năm 2014.