Công trình Hồ bơi Gia đình ở Quận 2

06-06-2017

Địa điểm thi công: Trần Não, Quận 2, TPHCM

Công trình được xây dựng vào năm 2015