Công trình Hồ Jacuzzi ở Quận 12

06-06-2017

Địa điểm thi công: Quận 12, TPHCM

Công trình được xây dựng vào năm 2016