Công trình Hồ bơi Gia đình ở Quận 2

06-06-2017

Địa điểm thi công: Thảo Điền, Quận 2

Công trình xây dựng vào năm 2015